Biržų regioninio parko produkto ženklas

     

  
      Biržų regioninio parko produkto ženklas (toliau - Ženklas) – tai vienas iš būdų skatinti parko lankytojus paslaugas ir produktus įsigyti iš vietos gyventojų. Šis Ženklas padės atpažinti, kad paslauga teikiama, ar produktas pagamintas vietos gyventojo. Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo Biržų regioniniame parke, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių, turi etnografiniam regionui būdingus produktus, teikia naudą vietos bendruomenei. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyventojams, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir Biržų regioninio parko direkcijos.

      Šis ženklas - viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus turizmo plėtros Lietuvos saugomose teritorijose.

      Saugomos teritorijos produkto ženklas bus lengvai atpažįstamas nacionaliniu lygmeniu, nes pats ženklo simbolis „paukštis“ yra bendras visų Lietuvos saugomų teritorijų vietos produktams. Jis padės keliaujantiems atrasti, o vietos žmonėms populiarinti savo bendruomenių projektus ir paslaugas, kurios atitinka pagrindines darnaus vystymosi vertybes.

      Ženklas bus suteikiamas pagal pateiktas paraiškas ir įvertinus paraiškų teikėjų atitikimą nustatytiems kriterijams. Sprendimus dėl Ženklo suteikimo priims Biržų regioninio parko direktoriaus patvirtinta komisija.

 

      Svarbu pabrėžti, jog ženklo suteikimo procesas yra paprastas, nemokamas, trumpas, neapkrautas biurokratinėmis procedūromis ir remiasi geranoriško bendradarbiavimo ir pasitikėjimo principais.      

 

      Paraiškos  priimamos adresu: Biržų regioninio parko direkcija, Biržai, Rotušės g. 10.

   
     
      Iškilus klausimams, prašome kreiptis telefonu Nr. (8 450) 35 805 arba el. paštu birzai@rpd.w3.lt.

 

Priedai:

- Biržų regioninio parko produkto ženklo nuostatai

- Biržų regioninio parko produkto ženklo suteikimo reglamentas

- Paraiška dėl Biržų regioninio parko produkto ženklo naudojimo

- Deklaracija dėl veiklos, neprieštaraujančios Biržų regioninio parko tikslams

- Biržų regioninio parko produkto ženklo suteikimo prekėms ir gamintojams kriterijai

- Biržų regioninio parko produkto ženklo suteikimo paslaugų teikėjams kriterijai

 

Interaktyvus Biržų RP produkto ženklo turėtojų žemėlapis


 
Asmenys, kuriems suteikta teisė naudoti Biržų RP produkto ženklą
:

  - bitininkas Juozas Valackonis, veikla - medaus ir kt. bičių produktų gamyba savo bitininkystės ūkyje, esančiame Užubalių  kaime, prekyba jais. Tel. 8 600 11 657;


- Kirkilų kaimo bendruomenė, veikla - tradicinių verslų produktų gamyba, maitinimo paslaugos. Tel. 8 618 28 298.


- Čygo-Kalkio TŪB Rinkuškiai, veikla - tradicinių verslų produktų gamyba, maitinimo paslaugos, prekyba, gidų paslaugos, edukacinė programa Alaus kelias. Tel. (8 450)  35 293.


- Biržų turizmo informacijos centras, veikla - gidų paslaugos, prekyba, kelionių organizacimas. Tel. (8 450)  33 496.

 

- tautodailininkė Jurgita Augustinavičienė - tekstilės, bižuterijos dirbiniai, prekyba jais. Tel. 8 656 45053.

 

- bitininkas Povilas Piestinis -  veikla - medaus ir kt. bičių produktų gamyba savo bitininkystės ūkyje, esančiame Kirkilų  kaime, prekyba jais. Tel. 8 614 32841.

 

- bitininkas Vilius Krikščikas -  veikla - medaus ir kt. bičių produktų gamyba savo bitininkystės ūkyje, esančiame Braškių  kaime, prekyba jais.  Tel. 8 600 81960.

 

- bitininkė Bronė Krikščikienė -  veikla - medaus ir kt. bičių produktų gamyba savo bitininkystės ūkyje, esančiame Braškių  kaime, prekyba jais.  Tel. 8 600 81960.