Puslapio struktūra Puslapio struktūra
Biržų regioninio parko logotipas

Darbo užmokestis

Biržų regioninio parko direkcijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2018 m. 2019 m. IV ketvirtis
Darbuotojai Darbo užmokestis Darbuotojai Darbo užmokestis
Direktorius 1 1415,57 Eur 1 3490,00 Eur
Vyriausiasis specialistas 5 738,76 Eur 4 1666,00 Eur

Biržų regioninio parko direkcijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2018 m. 2019 m. IV ketvirtis
Darbuotojai Darbo užmokestis Darbuotojai Darbo užmokestis
Specialistas 1 397,87 Eur 2

1082,50