Puslapio struktūra Puslapio struktūra
Biržų regioninio parko logotipas

Darbo užmokestis

Biržų regioninio parko direkcijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2021 m.

2022 m. I ketvirtis

Darbuotojai

Darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojai

Darbo užmokestis (Eur)

Direktorius

1

3666,21

1

3690,44

Vyriausiasis specialistas

5 1629,38

5

1709,80


Biržų regioninio parko direkcijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2021 m.

2022 m. I ketvirtis

Darbuotojai

Darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojai

Darbo užmokestis (Eur)

Darbininkas

1

959,14

1

1055,70