Puslapio struktūra Puslapio struktūra
Biržų regioninio parko logotipas

Darbo užmokestis

Biržų regioninio parko direkcijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2021 m.

2021 m. IV ketvirtis

Darbuotojai

Darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojai

Darbo užmokestis (Eur)

Direktorius

1

3666,21

1

3742,33

Vyriausiasis specialistas

5 1629,38

5

2033,24


Biržų regioninio parko direkcijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2021 m.

2021 m. IV ketvirtis

Darbuotojai

Darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojai

Darbo užmokestis (Eur)

Specialistas

1

1023,65

0

0,00

Darbininkas

1,25

959,14

1

1144,52