Puslapio struktūra Puslapio struktūra
Biržų regioninio parko logotipas

Darbo užmokestis

Biržų regioninio parko direkcijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2020 m.

2021 m. I ketvirtis

Darbuotojai

Darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojai

Darbo užmokestis (Eur)

Direktorius

1

3632,90

1

3670,27

Vyriausiasis specialistas

5 1505,74

5

1390,26


Biržų regioninio parko direkcijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2020 m.

2021 m. I ketvirtis

Darbuotojai

Darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojai

Darbo užmokestis (Eur)

Specialistas

1

1019,33

1

1023,65

Darbininkas

1,25

739,47

1

827,77