Puslapio struktūra Puslapio struktūra
Biržų regioninio parko logotipas

Funkcinis zonavimas

Funkcinio prioriteto zonos

Plotas

ha

%

Konservacinio prioriteto zona

6 694,9

46,5

Draustiniai:16

Gamtiniai: 11

1.Daumėnų geologinis

423,0

2,9

2.Drąseikių geologinis

772,8

5,4

3.Padaičių geologinis

725,42

5,0

4.Apaščios hidrografinis

226,8

1,6

5.Upytės hidrografinis

154,7

1,1

6.Užubalių telmologinis

182,9

1,3

7.Daudžgirių botaninis

164,1

1,1

8.Kirdonių botaninis

47,1

0,3

9.Medomiškio botaninis

59,9

0,4

10.Padaičių botaninis

61,5

0,4

11. Ąžuolynės botaninis-zoologinis

81,6

0,6

Kultūriniai: 1

1.Biržų urbanistinis

56,1

0,4

Kraštovaizdžio:4

1.Karajimiškio kraštovaizdžio

719,3

5,0

2.Kirkilų kraštovaizdžio

1 009,1

7,0

3.Širvėnos kraštovaizdžio

492,6

3,4

4.Tatulos kraštovaizdžio

1 518,1

10,5

Ekologinės apsaugos prioriteto zona

7 100,0

49,3

Rekreacinio prioriteto zona

120,0

0,8

Gyvenamojo prioriteto zona

490,9

3,4

Iš viso:

14 405,8

100 %