Puslapio struktūra Puslapio struktūra
Biržų regioninio parko logotipas

Gyvoji gamta

Biržų regioninio parko bioįvairovės apžvalga

RŪŠIŲ IR BUVEINIŲ ĮVAIROVĖ

Bendras rūšių skaičius

Bendras saugomų rūšių skaičius

Iš jų

LRK rūšys (iš jų ypač saugomos)

Europinės

svarbos rūšys

Augalai

336

15

13

Grybai

45

1

1

Gyvūnai:

Bestuburiai

301

8

7

1

Apskritažiomeniai ir žuvys

Varliagyviai ir ropliai

8

5

3

2

Paukščiai

110

40

18

22

Žinduoliai

27

12

7

5

Iš viso:

825

78

47

31

Europinės svarbos buveinių tipų skaičius

3

Detalūs biologinės įvairovės tyrimai Biržų rajone buvo atlikti 1997 – 1998 m.

Duomenys patikslinami kasmet

Tatulos upės kraštovaizdžio draustinyje ties Čeniškių kaimu auga melsvųjų gencijonų populiacija (apie 150 augalų). Kirdonių miško pakraštyje veši paprastųjų kardelių populiacija, aptikta plaukuotoji jonažolė. Šalia Likėnų miestelio, natūralioje pievoje, aptikta raktažolė pelenėlė.

Šiaurės Lietuvos miškai pasižymi mažiausiu grybingumu. Sėkmingai auga ir dauginasi tik didysis kukurdvelkis (RK, III), kuris rastas Kirkilų, Mantagailiškio kaimuose, Daudžgirių dvare bei Karajimiškyje.

Parke palankios sąlygos veistis bebrams, ūdroms, kanadinėms audinėms.

Astravo parkas vertingiausias teriologiniu požiūriu, ten sutinkama didelė įvairovė šikšnosparnių (iš 9 gyvenančių rūšių net 6 įrašytos į RK). Tai šikšniukas nykštukas, šiaurinis šikšnys, kūdrinis pelėausis, Branto pelėausis, europinis plačiaausis, rudasis nakviša. Paskutiniai šikšnosparnių tyrimai daryti 2009 m. Biologinės įvairovės požiūriu labai svarbios yra Širvėnos ir Ruoliškio ežerų apylinkės. Šios vietos pasižymi tiek įprastų, tiek ir retųjų rūšių įvairove. Seklūs šių ežerų pakraščiai ir nendrynuose esančių vandenų plotai - palankios varliagyvių nerštaviečių vietos. Rastos 8 varliagyvių rūšys, trys įrašytos į Raudonąją knygą (skiauterėtasis tritonas, raudonpilvė kūmutė, nendrinė rupūžė). Skirtingose vietose peri didieji baubliai, juodosios žuvėdros, nendrinės lingės. Migracijos metu stebėtos didžiosios kuolingos, didieji baltieji garniai, pilkosios žąsys, šaukštasnapės antys. Ornitologiniu požiūriu vertingas ir Ąžuolynės miškas, kur peri juodieji gandrai, gervės, griežlės.

Entomologiniu požiūriu vertingiausia teritorija – Daudžgirių parkas, ten rastas europinės svarbos rūšis – niūraspalvis auksavabalis.

Priskirtose teritorijose (Biržų giria, Nemunėlio upės slėnis) peri griežlės, uralinės pelėdos, žvirblinės pelėdos, pilkosios meletos, juodosios meletos, jerubės, gervės, gyvena lūšys, vilkai, baltieji kiškiai.

Juodasis gandras - Ąžuolynės botaninio - zoologinio draustinio gyventojas