Puslapio struktūra Puslapio struktūra
Biržų regioninio parko logotipas

Kraštovaizdžio tvarkymo zonos

Kraštovaizdžio tvarkymo zonos Plotas
ha %
Konservacinės paskirties žemės KTZ 284,9 2,0
Griežtos apsaugos gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijų KTZ 20,9 0,1
Reguliuojamos apsaugos gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijų KTZ 264,0 1,8
Miškų ūkio paskirties žemė KTZ 3500,4 24,3
Ekosistemas išsaugančio ūkininkavimo KTZ 1257,1 8,7
Ekstensyvaus rekreacinio pritaikymo (miško parkų) KTZ 11,4 0,1
Intensyvaus rekreacinio pritaikymo (miško parkų) KTZ 12,0 0,1
Specializuoto apsauginio ūkininkavimo KTZ 2220,0 15,4
Žemės ūkio paskirties žemės KTZ 9478,7 65,8
Ekosistemas išsaugančio ūkininkavimo KTZ 189,2 1,3
Specializuoto apsauginio ūkininkavimo KTZ 9289,6 64,5
Gyvenamosios paskirties žemės KTZ 561,0 3,9
Kraštovaizdžio išsaugančiojo tvarkymo KTZ 39,5 0,3
Kraštovaizdžio pertvarkomojo tvarkymo KTZ 33,5 0,2
Sugriežtinto vizualinio reguliavimo KTZ 37,7 0,3
Sugriežtinto geoekologinio reguliavimo KTZ 101,0 0,7
Ekstensyvaus bendrojo tvarkymo KTZ 315,0 2,2
Intensyvaus bendrojo tvarkymo KTZ 34,2 0,2
Rekreacinės paskirties žemės KTZ 44,9 0,3
Neurbanizuojamos rekreacinės aplinkos KTZ 8,0 0,1
Urbanizuotos rekreacinės aplinkos KTZ 36,9 0,3
Eksploatacinės (gavybinės) paskirties žemės KTZ 5,8 0,0
Subnatūralios (neurbanizuojamos) aplinkos eksploatacinių sklypų KTZ 5,8 0,0
Pramoninės – komunalinės paskirties žemės KTZ 127,1 0,9
Intensyviai technogenizuotos aplinkos pramoninių-komunalinių sklypų KTZ 127,1 0,9
Vandens ūkio paskirties žemės KTZ 403,0 2,8
Ekosistemas išsaugančio ūkininkavimo KTZ 99,3 0,7
Ekstensyvaus rekreacinio palaikymo KTZ 19,3 0,1
Ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo KTZ 284,4 2,0
Iš viso 14405,80