Puslapio struktūra Puslapio struktūra
Biržų regioninio parko logotipas

Produkto ženklas

Biržų regioninio parko produkto ženklas (toliau - Ženklas) - tai vienas iš būdų skatinti parko lankytojus paslaugas ir produktus įsigyti iš vietos gyventojų. Šis ženklas padės atpažinti, kad paslauga teikiama, ar produktas pagamintas vietos gyventojo. Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo Biržų regioniniame parke, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių, turi etnografiniam regionui būdingus produktus, teikia naudą vietos bendruomenei. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyventojams, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir Biržų regioninio parko direkcijos.

Šis ženklas - viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų tiekėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus turizmo plėtros Lietuvos saugomose teritorijose.

Saugomos teritorijos produkto ženklas bus lengvai atpažįstamas nacionaliniu lygmeniu, nes pats ženklo simbolis „paukštis“ yra bendras visų Lietuvos saugomu teritorijų vietos produktams. Jis padės keliaujantiems atrasti, o vietos žmonėms populiarinti savo bendruomenių projektus ir paslaugas, kurios atitinka pagrindines darnaus vystymosi vertybes.

Ženklas bus suteikiamas pagal pateiktas paraiškas ir įvertinus paraiškų teikėjų atitikimą nustatantiems kriterijams. Sprendimus dėl Ženklo suteikimo priims Biržų regioninio parko direktoriaus patvirtinta komisija.

Svarbu pabrėžti, jos ženklo suteikimo procesas yra paprastas, nemokamas, trumpas, neapkrautas biurokratinėmis procedūromis ir remiasi geranoriško bendradarbiavimo ir pasitikėjimo principais.

Paraiškos priimamos adresu: Biržų regioninio parko direkcija, Biržai, Rotušės g 10. Iškilus klausimams, prašome kreiptis telefonu Nr. 8 687 58 343 arba el.paštu info@birzuparkas.lt

Asmenys, kuriems suteikta teisė naudoti Biržų regioninio parko produkto ženklą:

Danguolė Ignatjeva - apgyvendinimo paslaugos;

Čygo-Kalkio tikroji ūkinė bendrija „Rinkuškiai“ - amatų, tradicinių verslų produktai;

Gendrutis Sindriūnas - žemės ūkio produktai ir prekybos paslaugos;

MB Širvėnos krantas - pusgaminių ir mėsos konservų gamyba, maitinimo ir prekybos paslaugos;

Biržų turizmo informacijos centras - prekybos, gido, kelionių organizavimo, turizmo informacijos teikimo ir informacinių leidinių leidimo paslaugos;

Virginijus Valackonis - bičių produktai (medus, propolis, duonelė, žiedadulkės ir vaškas) ir prekybos paslaugos.

Biržų RP produkto ženklo nuostatai
Biržų RPD produkto ženklo suteikimo komisijos reglamentas
Paraiška dėl produkto ženklo suteikimo
Sutartis su partneriu Biržų RPD