Puslapio struktūra Puslapio struktūra
Biržų regioninio parko logotipas

Functional zoning

Functional priority areas Area

ha

%

Conservation priority area

6 694,9

46,5

Reserves: 16

Nature: 11

1.Daumėnai geological

423,0

2,9

2.Drąseikiai geological

772,8

5,4

3.Padaičiai geological

725,42

5,0

4.Apaščia hydrographic

226,8

1,6

5.Upytė hydrographic

154,7

1,1

6.Užubaliai telmological

182,9

1,3

7.Daudžgiriai botanical

164,1

1,1

8.Kirdonys botanical

47,1

0,3

9.Medomiškis botanical

59,9

0,4

10.Padaičiai botanical

61,5

0,4

11. Ąžuolynė botanical-zoological

81,6

0,6

Cultural: 1