Puslapio struktūra Puslapio struktūra
Biržų regioninio parko logotipas

E-Accessibility (Project index LLV-389)

Biržu reģionālā parka direkcija kopā ar 7 partneriem no Lietuvas un Latvijas īsteno projektu „Informācijas tehnoloģijas labākai pierobežas reģionu pieejamībai”, akronīms – „E-pieejamība“, Nr. LLIV-316 (angļ. „ICT for better accessibility in sustainable border regions”, acronym – “E-Accessibility”, Project index LLV-389).

Latviju pārstāv Dabas aizsardzības aģentūra, Krāslavas pašvaldība un draudze Dvietes senlejas pagastu asociācija, bet Lietuvu - Biržu, Kurtuvēnu, Gražutes reģionālo parku direkcijas, Zarašu tūrisma informācijas centrs, projekta vadošais partneris – Šauļu Reģionālās attīstības aģentūra.

Projekts tiek īstenots saskaņā ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2007-2013 (Latvia-Lithuania cross border cooperation programme) (http://www.latlit.eu).

Projekta īstenošanas periods: 12 mēneši (2014. gada 3. marts – 2015. gada 2. marts ).

Kopējā projektam piešķirtā atbalsta summa – 362 698,42 EUR. Biržu reģionālā parka direkcijas budžets – 32 997,36 EUR.

Projekta īstenošanas periodā Biržu reģionālajā parkā plānots:

1)Izveidot bezvadu interneta piekļuves punktu;

2) Izveidot infotermināli blakus Biržu reģionālā parka apmeklētāju centram;

3) Izveidot mobilo aplikāciju viedtālruņiem un planšetdatoriem;

4) Izveidot virtuālo gidu;

5) Atjaunot Biržu reģionālā parka direkcijas tīmekļa vietni;

6) Atjaunot stendu informāciju