Pradžia / Naujienos / Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

2015-02-13


Tegul Valstybės atkūrimo diena pažadina mūsų širdyse įkvėpimą ir ryžtą kurti savo gimtojo krašto gerovę prasmingais darbais Lietuvos ir Saugomų teritorijų labui.

1918 m. vasario mėn. 16 d. Lietuvos taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą.

Vasario 16-tosios aktas skelbia, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Tiesiogiai Valstybės atkūrimo akto tekstą rengė Jonas Vileišis, Petras Klimas, Mykolas Biržiška, Steponas Kairys. Pasirašė jį 20 tarybos narių, be minėtųjų keturių: kun. J. Staugaitis, St. Narutavičius, dr. J. Basanavičius, A. Smetona, kan. K. Šaulys, J. Smilgevičius, K. Bizauskas, J. Vailokaitis, Donatas Malinauskas, kun. V. Mironas, kun. A. Petrulis, S. Banaitis, A. Stulginskis, J. Šernas, Pr. Dovydaitis.

Vasario 16-ąją pasirašytą nepriklausomybės aktą Rusija pripažino, 1920 m. liepos 12 d. pasirašydama su atkurta Lietuva Taikos sutartį. Deja, taika truko tik iki 1940 metų.

1941 m. prasidėjus Vokietijos ir Tarybų Sąjungos karui, nepriklausomybės akto signatarų laukė liūdnas likimas – vieni iš jų buvo nužudyti, kiti ištremti į lagerius.

Sovietinės okupacijos metais Vasario 16-oji kaip šventė buvo draudžiama minėti. Mažiausias lietuvių politinės savimonės pasireiškimas grėsė sovietinės imperijos stabilumui ir griežčiausiomis priemonėmis buvo slopinamas. Tačiau daugelyje lietuvių šeimų ši šventė ir gūdžiais sovietiniais laikais buvo švenčiama už uždarų durų.

Vasario 16-osios aktas atkurtas 1990 m. kovo 11 d.

 

 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM
informacija