Pradžia / Naujienos / Kviečiame teikti paraiškas

Kviečiame teikti paraiškas

2015-05-11Kviečiame paslaugų teikėjus ir produktų gamintojus teikti paraiškas Biržų regioninio parko produkto ženklui (toliau – Ženklas) gauti!

 

Ženklas bus suteikiamas pagal pateiktas paraiškas ir įvertinus atitikimą nustatytiems kriterijams.

Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo regioninio parko teritorijoje, kuri neprieštarauja Biržų regioninio parko tikslams, ir prisideda prie jų įgyvendinimo.

Ženklas – tai vienas iš būdų skatinti saugomų teritorijų lankytojus paslaugas ir produktus įsigyti iš vietos gyventojų. Juo siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos.

Ženklo suteikimo procesas yra paprastas, nemokamas, trumpas, neapkrautas biurokratinėmis procedūromis ir remiasi geranoriško bendradarbiavimo ir pasitikėjimo principais.      

 

 Paraiškos priimamos iki 2015 m. birželio 15 d. (imtinai) adresu: Biržų regioninio parko direkcija, Biržai, Rotušės g. 10.

 

 Iškilus klausimams, prašome kreiptis telefonu Nr. (8 450) 35 805 arba el. paštu birzai@rpd.w3.lt.

 

Priedai:

- Biržų regioninio parko produkto ženklo nuostatai

- Biržų regioninio parko produkto ženklo suteikimo reglamentas

- Paraiška dėl Biržų regioninio parko produkto ženklo naudojimo

- Deklaracija dėl veiklos, neprieštaraujančios Biržų regioninio parko tikslams

- Biržų regioninio parko produkto ženklo suteikimo prekėms ir gamintojams kriterijai

- Biržų regioninio parko produkto ženklo suteikimo paslaugų teikėjams kriterijai