Pradžia / Naujienos / Biržų regioniniame parke bus vykdomi Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos 2014-2020 m. programos finansuojami projektai

Biržų regioniniame parke bus vykdomi Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos 2014-2020 m. programos finansuojami projektai

2017-02-10
Sausio 23-24 dienomis vykusiame Latvijos-Lietuvos Interreg V-A 2014-2020 programos priežiūros komiteto posėdyje buvo patvirtintas sprendimas skirti 20,862 mln. Eur programos finansavimą 41 projekto įgyvendinimui. Iš viso pirmojo programos kvietimo metu buvo pateiktos 158 paraiškos.

Biržų regioninio parko direkcija kaip projekto partneriai dalyvavo rengiant paraiškas trims projektams. Dviems projektams – „Travel Smart“ ir „UniGreen“ – skirtas finansavimas.

 

„Travel smart - visit Lithuania and Latvia“, acronym – „Travel Smart“, project index – LLI-199 (liet. „Keliauk išmaniai – aplankyk Lietuvą ir Latviją“)

Šiuo projektu siekiama išsaugoti gamtos ir kultūros paveldą, esantį Lietuvoje ir Latvijoje bei jį aktyviau pritaikyti turistų lankymui; pasitelkiant įvairias viešinimo priemones padidinti lankytinų vietų žinomumą, paskatinti žmonių domėjimąsi regionu. Projekto metu siekiama pasitelkiant inovatyvias priemones sukurti bendrą regioną apimantį turistinį maršrutą. Projekte dalyvauja 7 partneriai: 3 iš Lietuvos, 4 iš Latvijos. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas interaktyvus žemėlapis, kuriame bus pažymėta po 10 lankytinų objektų iš kiekvieno partnerio teritorijos. Tam, kad objektai būtų patrauklesni, ir jų infrastruktūra tinkamesnė turistų lankymui, bus investuojama į jų pritaikymą. Projekto tikslas - sukurti darnią Lietuvos ir Latvijos turizmo plėtojimo sistemą, įgyvendinti pavyzdinį projektą, parodantį kaip regioninis turizmo potencialas gali padėti pasiekti gerų rezultatų jį tinkamai išnaudojant.

 

„Introducing nature tourism for all“, acronym – „UniGreen“, project index – LLI-10 (liet. „Gamtinio turizmo pristatymas visiems“)

Šiomis dienomis Vakarų Latvija ir Šiaurės Lietuva kaip pasienio regionai susiduria su žmonių senėjimo, populiacijos mažėjimo problemomis ir „Rusijos krizės“ pasekmėmis. Šie veiksniai neigiamai veikia verslą ir gyvenamąją aplinką. Tuo pačiu metu šie regionai turi didelį turizmo plėtros potencialą, nes yra apdovanoti natūralia gamta, vaizdingais kraštovaizdžiais, švaria ir saugia aplinka. Turizmo plėtra kelia ir tam tikrą riziką aplinkai. Tačiau neigiamas poveikis gali būti nedidelis, jei bus skiriama pakankamai dėmesio tinkamai infrastruktūrai įrengti. Dėl šių priežasčių  turizmas yra viena iš prioritetinių darnaus vystymosi sričių šiuose pasienio regionuose.

UniGreen projekto tikslas yra vystyti darnų turizmą  LV ir LT pasienio regionuose, stabilizuoti ir padidinti turistų ir jų nakvynių skaičių šiuose regionuose. Rezultatų bus siekiama:

  1.  kuriant naujus ir gerinant jau esančius gamtinio T. produktus bei didinant jų žinomumą ir prieinamumą visoms keliautojų grupėms;
  2.   atitinkamomis rinkodarinėmis priemonėmis  reklamuojant projekto teritoriją, kaip vieną vietą įvairiapusiam gamtos pajautimui (vadovai, žemėlapiai, tinklalapiai);
  3. panaudojant investicijas gamtos objektų valdymui. Lėšos skiriamos infrastruktūrai įrengti (3 apžvalgos bokštams (platformoms), 7 pontoniniams tiltams, 19 informacinių stendų, 1 automobilių stovėjimo aikštelei ir 3 poilsio vietoms, 6 pėsčiųjų takams su rekreaciniais ir edukaciniais elementais). Ši infrastruktūra bus įrengta 10 gamtinių teritorijų. 5 iš jų – priskiriamos NATURA 2000 teritorijoms, 2 – šalia jų;
  4.   kuriant produktus (unikalus metodas: informacija Brailio raštu, įgarsinimo sprendimai, infrastruktūros pagerinimas), pritaikytus žmonėms su negalia;
  5. remiant vietos verslą ir vystant kokybišką gyvenamąją ir darbo aplinką skirtingoms socialinėms grupėms, įskaitant neįgaliuosius.

Projekte dalyvauja 11 partnerių iš: 2 nacionalinių ir 1 regioninio parkų, 7 savivaldybių (skiriančios dėmesį į infrastruktūros prieinamumą), planavimo regiono (daugiausia apimanti kompetencijos didinimo ir rinkodaros veiklas). 

Daugiau informacijos:

http://latlit.eu

http://latlit.eu/informacija-lietuviskai/

http://latlit.eu/first-41-latvian-lithuanian-cooperation-projects-supported/