Pradžia / Naujienos / Lietuvos geologijos tarnyba prognozuoja karstinių smegduobių formavimosi intensyvėjimą

Lietuvos geologijos tarnyba prognozuoja karstinių smegduobių formavimosi intensyvėjimą

2018-01-04

Šiaurės Lietuvos karstiniame regione smegduobės ir kiti karstiniai reiškiniai atsiranda kai požemyje ištirpinamos gipsingos uolienos. Intensyvi gipso cheminė denudacija (ištirpinimas ir išnešimas) ypač grėsminga tose karstinio rajono vietose, kur po plona (iki 10 m) kvartero danga slūgso tirpios gipsingos Viršutinio devono uolienos (aktyvaus sulfatinio karsto zona). Čia sparčiai susidarančios tuštumos suformuoja žemės prasmegimus, kurie sugriauna ar sugadina statinius ir komunikacines sistemas. Viena pagrindinių tuštumų susidarymo sąlygų yra intensyvi sulfatais ir kalciu neprisotinto vandens apykaita karstėjančiose gipso uolienose. Ją gali lemti klimato kaita ir antropogeninės priežastys – vandens režimo sutrikdymas aktyvaus sulfatinio karsto zonoje.
Lietuvos geologijos tarnyba kartu su gamtos tyrimų centro mokslininkais jau kelis dešimtmečius stebi ištirpusio ir išplauto iš žemės gelmių sluoksnių gipso kiekio (denudacijos intensyvumo) pokyčius.
Šis skaičiavimas atliekamas tiriant požeminio vandens, ištekančio į upes, cheminę sudėtį ir kiekį, pagal tai nustatoma kiek kubinių metrų gipso buvo išplauta iš požemio viename kvadratiniame kilometre. Praktiškai tai reiškia kiek kubinių metrų įvairaus dydžio tuštumų susidaro karstiniame rajone, o didelės požemio tuštumos esančios arčiau žemės paviršiaus virsta smegduobėmis.
Per visą denudacijos matavimo nuo 1963 metų laikotarpį, 2017 metais nustatytas rekordinis gipso ištirpinimo intensyvumas - net 284 m3/km2, tiek kubinių metrų tuštumų susidarė viename kvadratiniame kilometre.
Cheminė denudacija 2017 metais buvo net 54 proc. didesnė negu 1963-1979 metų laikotarpiu.
Dėl padidėjusio gipso ištirpimo intensyvumo ir susidariusių požemio tuštumų greičiausiai šių metų pavasarį karstiniame regione atsivers naujos didelės smegduobės.

Lietuvos geologijos tarnybos

Inžinerinės geologijos skyrius