Pradžia / Naujienos / Projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ veiklos Biržų regioniniame parke

Projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ veiklos Biržų regioniniame parke

2018-02-07

   Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos vykdo projektą Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“. Projekto tikslas – užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti (įskaitant sąlygų gamtosauginiam švietimui ir mokymui vykdyti sukūrimą). Pagrindinės priemonės, kuriomis bus siekiama užsibrėžto projekto tikslo – lankytojų centrų tinklo valstybiniuose parkuose išplėtimas, ekspozicijų, pristatančių valstybinių parkų vertybes, įrengimas, gamtos mokyklų įrengimas, apžvalgos bokštų kraštovaizdžiui pažinti statyba, lauko informacinių sistemų valstybiniuose parkuose išplėtojimas, pažintinių takų įrengimas, kraštovaizdžio kompleksų ir draustinių pritaikymas pažinti, gamtos ir kultūros paveldo objektų tvarkymas, ženklinimas, pritaikymas pažinti, jungties tarp gausiai lankomų maršrutų įrengimas. Projekto apimtyje planuojamos objektų projektavimo ir įrengimo veiklos, kai kurių objektų planuojama parengti techninę dokumentaciją būsimoms investicijoms.

   Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

    Projekto vykdymo metu, 2018-2020 metų laikotarpiu, Biržų regioninio parko direkcijos siūlymu regioninio parko teritorijoje bus išplėtota lauko informacinė sistema ir įrengta pavienė minimali infrastruktūra, parengtas Kirkilų karstinių ežerėlių sutvarkymo projektas, pasirinktinai sutvarkyti keli gamtos paveldo objektai regioninio parko teritorijoje ir už jos ribų.