Pradžia / Naujienos / Dar kartą apie smegduobės "Barsuko ola" geologinį taką

Dar kartą apie smegduobės "Barsuko ola" geologinį taką

2013-06-25


               2011 metų pavasarį
Biržų regioninio parko Karajimiškio kraštovaizdžio draustinio smegduobyne, kur žemės paviršių aktyviai formuoja karstiniai reiškiniai, Gojelio miške, speleologai senoje karstinės kilmės smegduobėje aptiko urvus, ir šią smegduobę su urvais bendrai pavadino „Barsuko ola“. Toks pavadinimas kilo toli gražu ne šiaip sau, ir ne todėl, kad čia „prasmego“ barsukas, o todėl, kad šios smegduobės urve buvo rasta, kaip manoma, šio žvėrelio paliktų lankymosi ženklų. Šiuo metu smegduobės ilgis yra apie 26 m, plotis iki 15-16 m. Gylis pietiniame gale apie 6 m, šiauriniame gale apie 4,5 m.
Siekiant geriau supažindinti su karstiniais reiškiniais, bei lankytojams užtikrinti patogią smegduobių apžvalgą, teritorijoje prie smegduobės „Barsuko ola“, buvo įrengtas geologinis takas. Šioje teritorijoje 2012 metų vasarą buvo atlikti geologinio tako įrengimo paruošiamieji darbai, tai krūmų šalinimas, grunto nuo atodangų valymas. Bendras smegduobės „Barsuko ola“ geologinio tako ilgis - 700 m. Šį taką papildo mediniai laiptai, tilteliai ir informaciniai stendai.
Takas vingiuoja 2,5 ha ploto teritorijoje, pradedant nuo biržiečiams ir miesto svečiams jau gerai žinomų smegduobių „Geologų duobė“ ir gamtos paveldo objekto „Lapės ola“, po to keliaujama prie smegduobės „Barsuko ola“ ir toliau išsidėsčiusių išraiškingų, didelių, senų, su devono uolienų atodangomis, smegduobių. Tik už 20 m į šiaurės vakarus nuo smegduobės „Barsuko ola“ yra kita smegduobė, ištįsusi pietvakarių-šiaurės rytų kryptimi. Jos ilgis siekia 60 m, plotis 24 m, o gylis 5-6 m. Šiaurine tolimiausia tako kilpa juosiama dviguba, ištįsusi iš pietryčių į šiaurės vakarus 6,0-6,5 m gylio, beveik 50 m ilgio smegduobė, kurios gilesniajame duburyje sezoniškai telkšo vanduo. Nuo šios į vakarus už 400 m Gojelyje slepiasi dvi tik 5 m atstumu viena nuo kitos 7,0-7,5 m gylio ir apie 25 m skersmens stačiašlaitės piltuviškos smegduobės – „dvynės“ vandens apsemtais dugnais. Na o netoli šių smegduobių, bei šalia Gojelio miško pievose, kaip V. Narbutas yra rašęs, kad viena greta kitos yra nedidelės, nuo vieno iki kelių metrų skersmens duobės, kurių viduje ir pakraščiuose apsinuogina uolienos kartu su labai seniai, dar ledynmečiu ištirpinto gipsinio dolomito atliekiniu guralu. Gipsą dengia vos keliasdešimties centimetrų storio morenos, o kai kur – tik arimo sluoksnis.
Taigi, smegduobės „Barsuko ola“ geologinis takas paruoštas ir laukia atvykstančių lankytojų, kurie, manau, nepamirš aplankyti ir už puskilometrio esančio gamtos paveldo objekto „Karvės ola“, bei kitų šalia jos išsibarsčiusių seserų smegduobių.


Vyriausioji specialistė Inga Petrikonytė