Pradžia / Naujienos / Apie kraštovaizdžio monitoringą

Apie kraštovaizdžio monitoringą

2014-03-20


Monitoringas suprantamas, kaip sistemingas gamtinės ir žmonių gyvenamosios aplinkos bei jos elementų būklės kitimo ir antropogeninio poveikio stebėjimas, vertinimas ir prognozė. Monitoringas dar vadinamas stebėsena.

Vienas iš Direkcijos darbuotojų vykdomų monitoringų yra kraštovaizdžio monitoringas, saugomų teritorijų direkcijų vykdomas nuo 2005 m. Kraštovaizdžio monitoringas vykdomas pagal Valstybinio aplinkos monitoringo 2011–2017 m. programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. 315.
       Kasmet stebima dvylika parametrų:
kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija, valstybiniame parke esantys miškai, gyvenamosios teritorijos valstybiniame parke, pažeistos teritorijos valstybiniame parke, atkurtos (renatūralizuotos) pažeistos teritorijos valstybiniame parke, aplinką darkantys (apleisti, nenaudojami, kt.) statiniai valstybiniame parke, savavališkos statybos valstybiniame parke ir kitos vietos, kuriose bus užfiksuoti kraštovaizdžio pažeidimai, gamtos paveldo objektai valstybiniame parke, lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose valstybinių parkų dalyse, lankymui pritaikyti objektai; kaimo turizmo sodybos, kempingai, stovyklavietės, muziejai, ekspozicijos, esant poreikiui ir gamtos stichijos paveiktos parko dalys.

Vienas minėtų parametrų – kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija. Biržų regioninio parko teritorijoje fiksuojamos kraštovaizdžio erdvės iš septynių taškų, trijose teritorijose: Ąžuolpamūšės piliakalnio, Karajimiškio ir Kirkilų kraštovaizdžio draustiniuose.

Biržų regioninio parko teritorijoje esminių kraštovaizdžio pakitimų per 2013 m. nebuvo užfiksuota. Kaip ir ankstesniais metais nežymiai kraštovaizdį keitė naujai susiformuojančios karstinės smegduobės, tuo tarpu senesniosios, veikiamos besikeičiančių oro sąlygų, praranda savo formą, tampa mažiau pastebimomis įdubomis. Teritorijų užstatymas kito nežymiai. Naujų sodybų statyba nevykdyta. Kaip ir kiekvienais metais daugiausia buvo atliekama senų pastatų rekonstravimas. 2013 m. buvo išardyti miesto estrados pylimai. Parko teritorijoje esančių 5 gamtos paveldo objektų būklė išlieka gera. Didžiąją dalį šių objektų tvarko ir prižiūri regioninio parko direkcija. Šie objektai yra pritaikyti lankymui. Ypatingai didelio dėmesio sulaukia parko „vizitinė kortelė“ gamtos paveldo objektas „Karvės ola“. Prižiūrimos ir kitos lankymui pritaikytų objektų teritorijos.

Minėtų parametrų stebėjimas numatomas ir šiais metais.

 

 

Vyriausioji specialistė

I. Tručinskienė