Pradžia / Naujienos / Apie plaukiojimą savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis

Apie plaukiojimą savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis

2014-04-18

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministras 2014 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. D1-338 patvirtino naujas „Aplinkosaugos sąlygas plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis” (toliau — Aplinkosaugos sąlygos). Tos pačios dienos įsakymu Nr. D1-337 patvirtintas „Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašą“ (toliau – Sąrašas).

Aplinkosaugos sąlygose nurodoma, kad savaeigė plaukiojimo priemonė – vidaus degimo variklį turinti plaukiojimo priemonė, taip pat laivas ant oro pagalvės, oro sraigtu varomas laivas, vandens motociklas ir kt.

Nesavaeigė plaukiojimo priemonė - vidaus degimo variklio neturinti plaukiojimo priemonė (burinė jachta, baidarė, kanoja, vandens dviratis, irklinė valtis, guminė valtis, kajakas, katamaranas ir kt.). Plaukiojimas elektros variklį turinčiomis plaukiojimo priemonėmis prilyginamas plaukiojimui nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

Neseniai Biržų regioninio parko direkcijoje įvykusiame susitikime kai kurie verslininkai reiškė pretenzijas, kad Biržų regioninio parko direkcija neleidžia vandens motociklais ir motorinėmis valtimis plaukioti Širvėnos ežere. Aplinkosaugos sąlygos draudžia vandens motociklais plaukioti visuose vandens telkiniuose, išskyrus Aplinkosaugos sąlygų priede nurodytus vandens telkinius: Kauno HE tvenkinį, Baltijos jūrą, Kuršių marias (su tam tikrais apribojimais), Elektrėnų tvenkinį, Alaušo ežerą.

Biržų regioninio parko Širvėnos ežeras įtrauktas į Sąrašą, kuriuo savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis visai uždrausta plaukioti. Jomis čia gali plaukioti tik vykdant gelbėjimo darbus, stichinių nelaimių padarinių likvidavimo darbus, viešosios tvarko palaikymą ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, o taip pat vykdant mokslinius darbus bei monitoringą.

Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis taip pat draužiama plaukioti upėse ir mažesniuose kaip 10 ha ploto ežeruose ir tvenkiniuose.

Biržų regioninio parko Ruoliškio ežere ir Gulbinų tvenkinyje galima plaukioti nuo birželio 21 d. iki navigacijos sezono pabaigos savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių galingumas neviršija 10 AG (8 kW).

Plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių galingumas neviršija 10 AG (8 kW), galima plaukioti ir kituose Biržų rajono vandens telkiniuose: Ageniškio, Papilio, Kilučių tvenkiniuose.

Orlaiviams su plūdėmis ar lėktuvams amfibijoms Biržų rajono vandens telkiniuose draudžiama kilti ar tūpti.

Pažeidus Aplinkosaugos sąlygas plaukiojant savaeige plaukiojimo priemone, Administracinių teisės pažeidimų kodekso 562 straipsnis numato baudą nuo 100 iki 400. Už plaukiojimą vandens motociklu, kai tai daryti draudžiama, gresia bauda nuo 400 iki 800 litų, o pakartotinis pažeidimas užtraukia baudą nuo 800 iki 2000 litų.

Biržų regioninio parko vyr.specialistas Benjaminas Dagys