Pradžia / Naujienos / Apie ūkininkavimą karstiniame regione

Apie ūkininkavimą karstiniame regione

2014-07-31

 

Šį pavasarį, tikrinant Biržų regioninio parko kraštovaizdžio ir geologinių draustinių būklę, atkreipiau dėmesį, kad vėl pradėjo „nykti“ ekologinės apsaugos zonos prie karstinių smegduobių. Aišku, kad jos siaurėja arba visai išnyksta ne be ūkininkų pagalbos. Jeigu prieš 2-3 metus ariamuose laukuose ūkininkai geranoriškai palikdavo apsaugos zonas, tai dabar jos išariamos ne tik pastoviai dirbamoje žemėje, bet ir išariamose ganyklose. Kadangi šiuose laukuose naudojamos mineralinės trąšos bei augalų apsaugos priemonės, jos gana lengvai (nors ir nedideliais kiekiais) patenka į smegduobes. Biržų regioninio parko darbuotojai paskutinius dvejus metus stengėsi nebausti tokių pažeidėjų, konsultuodavo, patardavo kaip reikia ūkininkauti aktyvaus karsto žemėse.

Ūkininkavimo sąlygas Šiaurės rytų Lietuvoje nusako  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 549 patvirtintas „Aplinkos apsaugos reikalavimų ūkinei veiklai Šiaurės Lietuvos karstinio regiono intensyvaus karsto žemėse aprašas“.

Kad apsaugoti smegduobes ir požeminius vandenis nuo tiesioginio teršimo, prie visų smegduobių turi būti įrengtos ekologinės apsaugos zonos:

-          kai žemės paviršiaus nuolydis yra nuo smegduobės pusės – 5 metrai nuo jos krašto:

-          kai žemės paviršiaus nuolydis yra į smegduobės pusę (taip nuolydžio kampui esant 0) – 10 metrų nuo jos krašto.

Karstinės smegduobės ekologinės apsaugos zonoje:

-          turi būti auginamos tik daugiametės žolės (jos turi būti šienaujamos, o šienas pašalinamas iš juostos);

-          negalima dirbti žemės;

-          negali būti tręšiama organinėmis ir mineralinėmis trąšomis;

-          draudžiama naudoti nuodingųjų medžiagų chemines augalų apsaugos priemones.

Visuose ūkiuose, išskyrus asmeninius ūkius, dirvos gali būti tręšiamos tik vadovaujantis Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui tvarkyti, patvirtintų aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 (Žin., 2005, Nr. 92-3434), nustatyta tvarka parengtais tręšimo planais.

Žemių savininkams reikia nepamiršti, kad tręšimo normos ir cheminių augalų apsaugos priemonių naudojimas priklauso nuo intensyvaus karsto žemių grupių.

Intensyvaus karsto I grupės žemėje:

-          daugiametės žolės turėtų sudaryti ne mažiau kaip 20 procentų pasėlių;

-          tręšiant per metus į dirvožemį gali patekti iki 100 kg/ha bendrojo azoto iš mineralinių ir organinių trąšų; tręšiant vien tik kraikiniu mėšlu, per metus į dirvą galima jo įterpti iki 20 t/ha.

Intensyvaus karsto II grupės žemėje:

-          daugiametės žolės turėtų sudaryti ne mažiau kaip 30 procentų pasėlių;

-          tręšiant per metus į dirvožemį gali patekti iki 80 kg/ha bendrojo azoto iš mineralinių ir organinių trąšų; tręšiant vien tik kraikiniu mėšlu, per metus į dirvą galima jo įterpti iki 16 t/ha.

Intensyvaus karsto III grupės žemėje:

-          daugiametės žolės ir ganyklos turėtų sudaryti ne mažiau kaip 40 procentų pasėlių;

-          tręšiant per metus į dirvožemį gali patekti iki 70 kg/ha bendrojo azoto iš mineralinių ir organinių trąšų; tręšiant vien tik kraikiniu mėšlu, per metus į dirvą galima jo įterpti iki 14 t/ha.

Intensyvaus karsto IV grupės žemėje:

-          gali būti tik pievos ir miškai, auginami medingieji ir vaistiniai augalai;

-          tręšti galima tik organinėmis trąšomis. Tręšiant per metus į dirvožemį gali patekti iki 60 kg/ha bendrojo azoto arba į dirvą galima įterpti iki 12 t/ha kraikinio mėšlo;

-          pievose ir ariamoje žemėje draudžiama naudoti nuodingųjų medžiagų cheminius augalų apsaugos produktus.

Artėjant rudeniniams žemės darbams, noriu dar kartą paprašyti karstinio regiono ūkininkus laikytis šių reikalavimų. Konsultacijos konsultacijomis, tačiau kai jos nebepadeda ir pastoviai pažeidžiami nustatyti reikalavimai, administracinių teisės pažeidimų kodekso 51(2) straipsnyje numatoma bauda piliečiams nuo 1000 iki 2000 litų, o pareigūnams – nuo 2000 iki 4000 litų.

Biržų RP vyr. specialistas Benjaminas Dagys