Puslapio struktūra Puslapio struktūra
Biržų regioninio parko logotipas

Parko lankymo taisyklės

Lankymosi Biržų regioniniame parke taisyklės

I. Regioniniame parke galima:

1. Poilsiauti, statyti palapines, kurti laužus tik tam skirtose vietose;

2. Važinėti po draustinius tik keliais, statyti autotransporto priemones tik tam tikslui skirtose aikštelėse, šalikelėse;

3. Uogauti, grybauti, riešutauti laikantis galiojančių taisyklių;

4. Lankytis visuose miškuose, išskyrus privačius, esančius iki 100 m atstumu nuo miško savininko sodybos;

5. Statyti autotransporto priemones prie vandens telkinių tik tam skirtose vietose. Nesant jų, ne arčiau kaip 20 m nuo vandens linijos;

6. Parko botaniniuose, botaniniuose – zoologiniuose, telmologiniuose, kraštovaizdžio draustiniuose pažintinis turizmas leidžiamas tik nustatytais maršrutais.

II. Regioniniame parke privaloma:

1. Saugiai elgtis su ugnimi. Nuolat prižiūrėti užkurtą laužą. Baigus jį kūrenti, užpilti žemėmis arba vandeniu;

2. Šiukšles palikti tik šiukšlių dėžėse.

III. Regioniniame parke draudžiama:

1. Kasinėti kapines, piliakalnius, senkapius ir 50 m atstumu aplink juos;

2. Teršti ir šiukšlinti aplinką;

3. Laipioti įgriuvų šlaitais ir juos ardyti;

4. Naikinti ir gadinti poilsiaviečių įrangą, informacinius ženklus bei stendus;

5. Žaloti ir naikinti augmeniją, kultūrines vertybes;

6. Baidyti paukščius jų perėjimo metu, naikinti lizdus;

7. Ardyti skruzdėlynus ir miško paklotę;

8. Savavališkai kirsti mišką ar kitaip jį žaloti;

9. Plauti miške ar prie vandens telkinių transporto priemones;

10. Žuvų neršto ir paukščių perėjimo metu (nuo Vasario 1 d iki Gegužės 1 d.) plaukioti vandens telkiniuose bet kokia vandens transporto priemone ( išskyrus specialiąsias tarnybas ir vandens maršrutais tik su parko darbuotoju ).

Asmenys, pažeidę taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Direktorius
Kęstutis Baronas