Pradžia / Nuotraukos / Kultūros paveldas

Daudžgirių (Balandiškių) dvaras. A. Franko nuotr.
Biržų tvirtovė (pilis)
Astravas. A. Vanago nuotr.
Medinis tiltas per Širvėnos ežerą į Astravo dvarą
Piliavietė ir Širvėna. A. Franko nuotr.
Buvęs Astravo dvaro žirgynas
Buvęs Astravo dvaro šuninko-tiltininko namelis nuotr. I. Petrikonytės
Astravo užtvanka-tiltas per Apaščios upę
Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčia
Jono Krikštytojo katalikų bažnyčia. A. Vanago nuotr.
Evangelikų reformatų bažnyčia I. Petrikonytės nuotr.
Buvęs Balandiškių dvaras
Buvęs Mantagailiškio  dvaras
Rinkuškių-Juodelių piliakalnis nuotr. I. Petrikonytės
Klausučių piliakalnis iš vakarų pusės. 2004 02 07. G. Zabielos nuotr.
Astravo dvaro užtvanka žiemą (nuotr. I. Petrikonytės)
Tiltas link Astravo dvaro žiemą (nuotr. I. Petrikonytės)
Naujoji užtvanka Astrave žiemos sezono metu (nuotr. I. Petrikonytės)
Astravo dvaras žiemą (nuotr. I. Petrikonytės)
Ąžuolpamūšės piliakalnis
Buvusio siaurojo geležinkelio stotis
Buvusio siaurojo geležinkelio depas
Evangelikų reformatų bažnyčia žiemos sezono metu (nuotr. I. Petrikonytės)
Šv. Jono Krykštytojo bažnyčia (nuotr. I. Petrikonytės)
Pabiržės bažnyčia (nuotr. I. Petrikonytės)
Birutės paminklas (originalas) nuotr. I. Petrikonytės
Tiltas link Biržų pilies (nuotr. I. Petrikonytės)
Birutės paminklas (kopija) nuotr. I. Petrikonytės
Buvęs Jansonų giminės dvaras
Kristaus Kančios koplyčia Pagirių kaimo  lauke
Biržų senamiesčio pastatas (XIX a. buvusi Baltoji vaistinė) nuotr. I Petrikonytės