Projekto pavadinimas

„Viešųjų teritorijų, turinčių aplinkosauginių problemų, atkūrimas, plėtra ir priežiūra“

Projekto Nr.

LLI-408

Projekto akronimas

LandCLEAN

Fondo pavadinimas

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)

Programos pavadinimas

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Įgyvendinimo laikotarpis

2018/04/01 – 2020/03/31

Projekto partneriai

Vadovaujantis partneris –

Duobelės savivaldybė (Latvija):

Projekto partneris –

Biržų regioninio parko direkcija (Lietuva)

Projekto tikslas

Bendras projekto tikslas yra atkurti viešąsias teritorijas, kuriose yra aplinkosaugos problemų, ir sukurti jose poilsio teritorijas gyventojams.

Rezultatai

Projekto metu bus sutvarkytas 1,38 ha užterštas plotas Biržų teritorijoje ir 3,46 ha – Duobelėje, kurie bus paversti vietos gyventojų poilsio erdvėmis su smulkiais infrastruktūros elementais – apšvietimu, suolais, fontanu. Tikimasi, kad sutvarkytomis rekreacinėmis zonomis naudosis 1/3 kiekvieno miesto gyventojų, tai yra apie 8000 žmonių. Projektas taip pat numato keitimąsi gerąją patirtimi Suomijos Kotkos mieste bei dvi Biržų ir Duobelės pasienio regionų konferencijas dėl žaliųjų teritorijų išlaikymo ir plėtros, remiantis patirtimi, įgyta vykdant projekto investicinę veiklą.

Projekto biudžetas (EUR)

710 036,32

ERPF finansavimas (EUR)

603 530,87

Biržų regioninio parko direkcijos biudžetas (EUR)

337 628,96

ERPF finansavimas (EUR)

286 984,61

 

Projektas finansuojamas 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos.

www.latlit.eu

www.europa.eu