Aicinām apmeklēt Biržus un paviesoties "Zemes dzīļu muzejā"

 

Ekskursija sākas Biržu reģionālā parka apmeklētāju centrā. Kad apmeklēta ekspozīcija, jābrauc līdz gājēju tiltam pār Širvēnas ezeru. Kājām pār koka 0,5 km garo tiltu jādodas uz Astravas muižas parku, kura centrālais akcents ir grāfu Tiškeviču muiža. Braucot tālāk, aplūko aizsprostus un pa līkumainu ceļu gar vecām un ūdeņiem pilnām kritenēm jādodas uz Kirkilu karsta ezeriem, vēlāk tiek apmeklēti Karajimišķi, kur var redzēt varenu kriteņu lauku ar slaveno un leģendām apvīto parka „vizītkarti” — Govs alu. Ekskursijas noslēgumā jaunās izziņas ģeoloģiskās takas apmeklējums pie „Āpša alas”.

Maršruta garums – 20 km, ekskursijas ilgums – 3 h.

 

Apraksts         Karte          Plakāts