No Apmeklētāju centra pie dabas

Lietuva ir zaļa valsts, kurai piemīt potenciāls attīstīt izziņas tūrismu. Unikālā daba, ainavas daudzveidība ar retām augu un dzīvnieku sugām, kā arī dabas un kultūras mantojums ir šīs valsts bagātības, ko var attīstīt, apmeklējot Lietuvas aizsargājamās teritorijas.

 

Vides ministrijas Valsts aizsargājamo teritoriju pārvalde ar ES struktūrfondu un citu fondu atbalstu īsteno ilgtermiņa projektu "Aizsargājamo teritoriju apsaimniekošana". Nacionālajos un reģionālajos parkos tiek ierīkotas izziņas takas, skatu laukumi, pilskalni pielāgoti apmeklēšanai, slieti informācijas stendi un skatu torņi, atklāti jauni apmeklētāju centri ar mūsdienīgām ekspozīcijām.

 

Apmeklētāju centra mērķis – radīt interesi un sniegt vairāk informācijas par aizsargājamo teritoriju, lai apmeklētājs varētu ceļot patstāvīgi un pats "atklāt" valsts dabas bagātībās. Pa ierastajām vai neparastajām dabas takām aicinām doties kājām, ar velosipēdu vai laivām.

 

Katrai apmeklētāju centra ekspozīcijai ir galvenā tēma, atklājot kādu aizsargājamās teritorijas īpatnību. Sartu reģiona parka apmeklētāju centra tēma ir „Unikālais Sartu ezers”. Anīkšču reģionālajā parkā dabas vērtības tiek nodotas rakstnieku un dzejnieku vārdiem. Krekenavas reģionālā parka tēma ir "Nevēžas sengultņu dažādība, kas atspoguļota ekspozīcijas interjera dizainā – upes loki it kā peld gaisā.

 

Skaņu ieraksti ar putnu dziesmām vai novada teikām, filmas par aizsargājamajām teritorijām, herbāriji, iespēja redzēt retas sugas, reģionālo vai nacionālo parku reljefa maketi, interaktīvas spēles, kriteņu vai pakalnu ģeoloģiskie šķērsgriezumi, arheoloģiskais mantojums – tas viss un vēl daudz kas cits Jūs sagaidīs mūsdienu apmeklētāju centra ekspozīcijās.

 

Apmeklētājs ekspozīcijā jutīsies kā aktīvs dalībnieks, nevis pasīvs novērotājs... Centra apmeklētāji rotaļīgā un radošā veidā tiek iepazīstināti ar aizsargājamo teritoriju nozīmi un aicināti tās biežāk apmeklēt dabā.

 

.................

Plašāku informāciju par jaunajiem aizsargājamo teritoriju apmeklētāju centriem atradīsiet nacionālo, reģionālo parku un dabas rezervātu direkciju mājas lapās, kā arī Vides ministrijas Valsts aizsargājamo teritoriju pārvaldes mājas lapā – www.vstt.lt.