Apmeklētāju aptauja

Biržu reģionālā parka direkcijas speciālisti šobrīd veic pētījumu, lai noskaidrotu apmeklētāju vajadzības, vēlmes un struktūru aizsargājamajās teritorijās, lai varētu labāk pielāgot vizītēm esošās teritorijas un piedāvāt kvalitatīvākus pakalpojumus.

Mēs būtu pateicīgi, ja Jūs piedalītos šajā pētījumā, aizpildot anketu.

Biržu reģionālā parka apmeklētāju aptauja