BIRŽU REĢIONĀLĀ PARKA APMEKLĒŠANAS NOTEIKUMI

 I.          Reģionālā parkā atļauts:

1. Atpūsties, sliet teltis un kurināt ugunskurus tikai tam paredzētās vietās;

2. Liegumos braukt tikai pa ceļiem un novietot transportlīdzekļus tikai tam paredzētos laukumos un ceļmalās;

3. Lasīt ogas, sēnes un riekstus ievērojot spēkā esošos likumus;

4. Staigāt pa visiem mežiem, izņemot privātajiem, kas atrodas 100 m attālumā no meža īpašnieka sētas;

5. Novietot transportlīdzekļus pie ūdens avotiem tam paredzētās vietās. Ja to nav, ne tuvāk kā 20 m no ūdens līnijas;

6. Parka botāniskajos-zooloģiskajos, purva, ainavas liegumos izziņas tūrisms atļauts tikai pa noteiktiem maršrutiem.

 

II.        Reģionālajā parkā ir pienākums:

1.   Droši apieties ar uguni. Nepārtraukti uzraudzīt ugunskuru. Pēc tā dedzināšanas, ugunskurs jānodzēš aplejot ar ūdeni vai apberot ar zemi;

2.   Atkritumus atstāt tikai atkritumu urnās.

 

III.       Reģionālajā parkā ir aizliegts:

1.   Rakt kapavietās, pilskalnos un senkapos, kā arī 50 m attālumā no tiem;

2.   Piesārņot un piegružot vidi;

3.   Kāpt pa kriteņu nogāzēm vai tās bojāt;

4.   Iznīcināt vai bojāt atpūtas vietu aprīkojumu, informatīvās zīmes un stendus;

5.   Bojāt un iznīcināt veģetāciju, kultūras vērtības;

6.   Baidīt putnus to perēšanas laikā, iznīcināt ligzdas;

7.   Ārdīt skudru pūžņus un meža segumu;

8.   Patvaļīgi cirst mežu vai kā citādi to bojāt;

9.   Mežā vai pie ūdens avotiem mazgāt transportlīdzekļus;

10. Zivju nārsta un putnu perēšanas laikā (no 1. februāra līdz 1. maijam) atrasties ūdenstilpnēs ar jebkādu ūdenstransportu (izņemot speciālos dienestus un ūdens maršrutos tikai ar parka darbinieku).

 

Personas, kuras pārkāpj noteikumus, atbild Lietuvas Republikas likumu noteiktajā kārtībā.

 

Direktors                                               Kestutis Barons