Puslapio struktūra Puslapio struktūra
Biržų regioninio parko logotipas

NATURA 2000

“Natura 2000” - tai Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklas, padengiantis didžiąją Europos saugomų teritorijų dalį. Šis tinklas jungia trapiausias ir vertingiausias natūralias ES buveines bei rūšis, kurios ypatingai svarbios visos Europos biologinei įvairovei.

Suintensyvėjus žemės naudojimui visoje Europoje kilo grėsmė natūralioms buveinėms, sumažėjo daugelio rūšių populiacijų. Tai prasidėjo daugiau nei prieš 100 metų ir tęsiasi iki šiol. Šiuo metu akivaizdžiai pastebima, kad natūralių buveinių lieka vis mažiau. Anksčiau buvusios gausios gyvūnų populiacijos šiandien sparčiai nyksta, o kai kurioms rūšims gręsia visiškas išnykimas (Erškėtas, Laibasnapė kuolinga, vėžliai ir kt.). Iš 10 000 ES esančių augalų rūšių, 3000 yra nykstančios, o 27 rūšims gręsia išnykimas. “Natura 2000” tinklo idėja - apsaugoti buveines ir rūšis nuo išnykimo.

Teisinis “Natura 2000” pagrindas yra dvi ES gamtos apsaugos direktyvos – Paukščių ir Buveinių. Šie teisiniai ES dokumentai yra susiję su natūralių buveinių, floros ir faunos apsauga, taip pat su jau minėtu Europos saugomų teritorijų tinklo sukūrimu. Remiantis Paukščių ir Buveinių direktyvomis, ES gamtos apsaugos politika užtikrina efektyvią unikalios biologinės įvairovės apsaugą visoje Europoje. Taip pat užtikrina, kad visos ES šalys turi tuos pačius teisinius įsipareigojimus saugant teritorijas, įtrauktas į “Natura 2000” tinklą.

Plačiau apie Natura 2000: www.am.lt

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST)

Biržų regioninio parko NATURA 2000 teritorijos:

  1. BAST (buveinių apsaugai svarbi teritorija) Daudžgirių miškas (LTBIR0002), ribos sutampa su Biržų regioninio parko Daudžgirių botaninio draustinio ribomis, plotas 169 ha. Čia saugomi plačialapių ir mišrūs miškai bei pelkiniai miškai.
  2. BAST Gipso karsto ežerai ir jų apyežerės (LTBIR0004) apima Kirkilų kraštovaizdžio draustinį ir dalį parko ekologinės apsaugos prioriteto zonos, plotas 1239 ha. Šioje teritorijoje saugomi gipso karsto ežerai.
  3. BAST Karajimiškio kaimo apylinkės (LTBIR0005) apima dalį Karajimiškio kraštovaizdžio draustinio, plotas 28 ha. Čia saugomi gipso karsto ežerai ir olos.
  4. BAST Drąseikių kaimo apylinkės (LTBIR0007) apima dalį Biržų RP Drąseikių geologinio draustinio piečiau Drąseikių kaimo, plotas 35 ha. Saugomi gipso karsto ežerai.
  5. BAST Ąžuolynės miškas (LTBIR0008), ribos sutampa su BRP Ąžuolynės botaninio zoologinio draustinio ribomis, plotas 92 ha, saugomas plačialapių ir mišrus miškas.
  6. BAST Padaičių miškas (LTBIR0009) apima dalį Biržų RP Padaičių botaninio draustinio, plotas 61 ha. Saugomi plačialapių ir mišrūs miškai.