Puslapio struktūra Puslapio struktūra
Biržų regioninio parko logotipas

Brīvprātīga Lake monitoringa programma

Brīvprātīgo ezeru monitoringa programmu VĒROJU EZERU sagatavojusi Latvijas NVO „L.U.Consulting”, īstenojot Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projektu „Ezeri nākotnei”. Monitoringa programma sastāv no 4 daļām, kurās tiek fiksēts novērotās zemes izmantojums (pagātnē un mūsdienās), ezera krastu aizaugšana, ūdensaugu un makrobezmugurklaunieku daudzveidība.

Katra no šīm daļām ir sagatavoti novērojumu protokoli (noklikšķinot uz protokola to var lejupielādēt.pdf formātā):

Ezera ainavas monitoringa protokols

Ezera krastu monitoringa protokols

Ezera augu monitoringa protokols

Ezera dzīvnieku monitoringa protokols

Šos protokolus brīvprātīgais pētnieks ik gadu aizpilda vienā laikā, vienā un tajā pašā ezera piekrastes vietā. Apkopotie dati atgriežoties mājās iesniedzami Biržu reģionālā parka direkcijas darbiniekiem pa e-pastu: birzai@rpd.w3.lt.

Monitoringa dati tiek vākti par 3 Biržu reģionālā parka ezeriem:

Širvēnas ezers;

Kirkilu karsta ezeri;

Gulbinu ezers.

Pieslēdzies arī tu!