Puslapio struktūra Puslapio struktūra
Biržų regioninio parko logotipas

Skelbiama atranka Biržų regioninio parko direkcijos ekologo (pareiginės algos koeficientas 5,0) pareigoms eiti

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: 1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą saugomose teritorijose bei Biržų regioninio parko ir direkcijos veiklą; 2. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą; 3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; 4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu; 5. mokėti užsienio kalbą (anglų ar vokiečių ) savarankiško vartotojo lygmens B(1) lygiu; 6. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones. Pareigybės aprašymas. Pretendentai pateikia šiuos dokumentus: 1. prašymą dalyvauti atrankoje; 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas; 3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba; 4. užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Pretendentas pateikia dokumentus tiesiogiai Biržų regioninio parko direkcijai (Biržai, Rotušes g. 10, 31 kab.), elektroniniu paštu birzai@rpd.w3.lt arba registruotu laišku iki 2019 m. gegužės 8 d. 12.00 val. Dokumentų originalai pateikiami teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir, sutikrinus su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar pateikusiems kopijas, neatitinkančias originalų, neleidžiama dalyvauti atrankoje. Pretendentų atranka įvyks 2019 m. gegužės 9 d. 8.00 val.