Puslapio struktūra Puslapio struktūra
Biržų regioninio parko logotipas

Projektas ENGRAVE užbaigtas svarbiais pasiekimais

Praėjo dveji metai, kai Lielvircavos dvare, esančiame Jelgavos apskrityje, ENGRAVE vadovaujantis partneris Žiemgalos planavimo regionas su partneriais iš Baltijos aplinkos forumo-Latvijoje, Jelgavos, Bauskės, Rundalės, Biržų rajono savivaldybių, Biržų ir Žagarės regioninio parko direkcijų pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo projekto, kuriuo siekiama pagerinti žaliąją infrastruktūrą žemumų upių kraštovaizdyje, įgyvendinimo.

Šių metų balandžio mėnesį Biržuose turėjo vykti konferencija – intensyvus keitimasis idėjomis apie rezultatus, pasiektus įgyvendinant 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą LLI-291 „Žaliosios infrastruktūros vystymas žemumų upių kraštovaizdyje“. Deja, dėl globalios pandemijos planuojama konferencija neįvyko numatytu formatu, tačiau yra galimybė klausytis paruoštų pranešimų internete ČIA.

Įgyvendinant projektą buvo sustiprintas viešojo administravimo institucijų ir mokslininkų bendradarbiavimas, patobulintos vietos valdžios ir regioninių institucijų darbuotojų žinios apie žaliosios upių infrastruktūros valdymo priemonių įgyvendinimą ir gerosios patirties pavyzdžius. Vertingas pranašumas – sukurta regioninio ir vietinio kraštovaizdžio ir žaliosios infrastruktūros planavimo žemumų teritorijose metodika. Taigi, Žiemgala yra pirmasis Latvijos regionas, parengęs ir patvirtinęs regioninį kraštovaizdžio ir žaliosios infrastruktūros planą 2020–2027 m., kuriame integruotos užduotys, įtrauktos į Europos kraštovaizdžio konvenciją, pabrėžiant, kad kraštovaizdžiai taip pat vaidina svarbų vaidmenį kultūriniuose, ekologiniuose, aplinkos ir socialiniuose aspektuose. Be to, kraštovaizdžiai yra ekonominę veiklą skatinantys ištekliai, nes sėkminga apsauga, tvarkymas ir planavimas gali sukurti naujų darbo vietų.

Žiemgalos kraštovaizdžio tapatumą formuoja, pavyzdžiui, intensyviai dirbami derlingi laukai, iš kurių atsiveria platus vaizdas į tolį, lygus paviršius ir tankus upių tinklas su vaizdingais slėniais ir smėlingais pakilimais. Dideli vaismedžių sodai, polderiai, gamybinės patalpos, sodybos, miško masyvai, užliejamos pievos, pelkės ir kiti svarbūs kraštovaizdžio elementai taip pat puikiai įsilieja į Žiemgalos kraštovaizdį. Kraštovaizdžio ir žaliosios infrastruktūros plėtros scenarijai ir tvarkymo sprendimai taip pat įtraukti į Bauskės miesto upės kraštovaizdžio teminį planą, parengtą projekto metu. Bauskės savivaldybė nusipirko žoliapjovę-amfibiją ir išvalė apaugusias Mūšos ir Mėmelės upes. Jelgavos regione bendradarbiaujant su Latvijos gamtos mokslų ir technologijų universiteto mokslininkais atliktas unikalus Švėtės upės 65,4 kilometro ruožo tyrimas. Tyrimas apima upės potvynio izolinijinio žemėlapio ir upės vagos 3D modelio sukūrimą, vandens lygio ir tėkmės greičio stebėjimą, pakrančių erozijos ir taršos žemėlapio sudarymą. Regiono aplinkosaugos aktyvistai surengė keletą valymo akcijų, siekdami išvalyti Švėtės upės vagą ir krantus, ir skatino valčių veiklą šioje ir kitose mažose upėse.

Praktinė veikla gerinant žaliąją infrastruktūrą, įgyvendinant projektą, taip pat vyko Rundalės regione, kur Mežotnės archeologiniame komplekse buvo atkurtas pėsčiųjų takas iki Vyno kalno. Taip pat žaliosios infrastruktūros atnaujinimas ir gerinimas, sukuriant pėsčiųjų ir dviračių taką prie Apaščios upės, vyko Biržų mieste, bei Biržų rajone, Karajimiškio kaime, kuriame gausu smegduobių. Projekto partneriai Žagarės regioniniame parke pasodino naują vyšnių sodą, kuris išryškins ir praturtins vietos kraštovaizdį tradicinės vyšnių šventės metu.

Be to, remiantis projekto metu vykdoma veikla, diskusijomis ir nuomonių pasikeitimu, projekto pabaigoje buvo parengtos rekomendacijos dėl integruoto planavimo metodo plėtros. Šie ir kiti rezultatai atsispindi vaizdo filme, kuris, įgyvendinant projektą, buvo sukurtas latvių, lietuvių ir anglų kalbomis ir jau yra viena žiūrimiausių meddžiagų partnerių tinklalapiuose ir socialiniuose tinkluose.

Bendras projekto biudžetas yra 583 300,34 EUR, įskaitant ERPF finansavimą – 495 805,26 EUR.

Visus projekto rezultatus galite rasti 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos puslapio skiltyje „Projekto rezultatai“.

Kontaktinė informacija: Juris Kālis

Žiemgalos planavimo regiono viešųjų ryšių specialistas

Telefonas: +371 29144960