Puslapio struktūra Puslapio struktūra
Biržų regioninio parko logotipas

V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „LandCLEAN“ Nr. LLI-408

Projektas „Viešųjų teritorijų, turinčių aplinkosauginių problemų, atkūrimas, plėtra ir priežiūra“, Nr. LLI-408, akronimas – LandCLEAN, finansuojamas pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą prasidėjo dar balandžio mėnesį ir truks iki 2020 m. kovo mėn., projekto atidarymo (Kick-off) renginys vyko gegužės 22 d. Bendras projekto tikslas yra atkurti viešąsias teritorijas, kuriose yra aplinkosaugos problemų, ir sukurti jose poilsio teritorijas gyventojams. Projekto metu bus sutvarkytas 1,38 ha užterštas plotas Biržų teritorijoje ir 3,46 ha – Duobelėje, kurie bus paversti vietos gyventojų poilsio erdvėmis su smulkiais infrastruktūros elementais – apšvietimu, suolais, fontanu. Tikimasi, kad sutvarkytomis rekreacinėmis zonomis naudosis 1/3 kiekvieno miesto gyventojų, tai yra apie 8000 žmonių. Projektas taip pat numato keitimąsi gerąją patirtimi Suomijos Kotkos mieste bei dvi Biržų ir Duobelės pasienio regionų konferencijas dėl žaliųjų teritorijų išlaikymo ir plėtros, remiantis patirtimi, įgyta vykdant projekto investicinę veiklą.

Informacija apie projektą:

Programa: 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.

Projektas: LLI-408 „Viešųjų teritorijų, turinčių aplinkosauginių problemų, atkūrimas, plėtra ir priežiūra“

Akronimas: “LandCLEAN”

Projekto trukmė: 01.04.2018. – 31.03.2020.

Vadovaujantis partneris: Duobelės savivaldybė (LV), www.dobele.lv

Projekto partneriai:

Biržų regioninio parko direkcija (LT), www.birzuparkas.lt

Visas projekto biudžetas: 710 036,32 EUR (įskaitant ERPF bendrafinansavimą 603 530,87 EUR)

Projektą iš dalies finansuoja: 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa, www.latlit.eu; www.europa.eu;

Už šios informacijos turinį atsako Biržų regioninio parko direkcija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.