Puslapio struktūra Puslapio struktūra
Biržų regioninio parko logotipas

V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Open Landscape“ Nr. LLI-306

Projektas „Biologinės įvairovės išsaugojimas LV-LT pasienio regiono atvirose pelkių buveinėse taikant neatidėliotinas ir ilgalaikes tvarkymo priemones“, Nr. LLI-306, akronimas – Open Landscape, finansuojamas pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą prasidėjo dar balandžio mėnesį ir truks iki 2020 m. balandžio mėn., projekto atidarymo (Kick-off) renginys vyko gegužės 23-24 d. Projektas skirtas saugomose teritorijose esančių pelkių buveinių apsaugai ir tvarkymui. Pelkių buveinės yra vienos iš vertingiausių ekosistemų, kurioms kyla daugiausiai grėsmių dėl hidrologinio režimo pokyčių, nutrūkusio ūkinio naudojimo ir klimato kaitos sukelto apaugimo sumedėjusiais augalais. Pelkių buveinių ir jose esančių gamtinių vertybių mažėjimas vyksta ne tik Baltijos jūros regione, bet ir visoje Rytų bei Vidurio Europoje.

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti gamtos išteklių tvarkymo ir biologinės įvairovės apsaugos efektyvumą ir veiksmų integraciją Latvijos ir Lietuvos pasienio regione, taikant skubias ir ilgalaikį poveikį turinčias atvirų pelkių buveinių tvarkymo priemones.

Inovatyvūs projekto sprendiniai apima bendrų pelkių buveinių tvarkymo metodų, priemonių ir sistemų paiešką pritaikius buveinių kartografavimo ir vertinimo metodus. Bus parengta vieninga ir integruota pelkių buveinių apsaugos, atkūrimo ir tvarkymo priemonių reikšmingumo vertinimo metodika, kuria galės naudotis tikslinės grupės ir visi suinteresuoti asmenys planuodami bei parinkdami tinkamiausius buveinių tvarkymo metodus ir juos įgyvendindami. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įgytomis žiniomis bus dalijamasi su privačių pelkių plotų savininkais ir suinteresuotomis institucijomis organizuojant tvarkymo demonstracinius renginius. Trys projekto partneriai iš Lietuvos ir trys partneriai iš Latvijos atstovauja skirtingas organizacijas, tarp kurių yra vietos savivaldos ir nacionalinės institucijos, saugomų teritorijų direkcijos ir nevyriausybinės organizacijos.

Informacija apie projektą:

Programa: 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Projektas: LLI-306 'Biologinės įvairovės išsaugojimas LV-LT pasienio regiono atvirose pelkių buveinėse taikant neatidėliotinas ir ilgalaikes tvarkymo priemones'

Akronimas: 'Open Landscape'

Projekto trukmė: 03.04.2018. – 02.04.2020

Vadovaujantis partneris:Sartų ir Gražutės regioninio parko direkcija (Lietuva)

Projekto partneriai:

  • Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas (Lietuva)
  • Biržų regioninio parko direkcija (Lietuva)
  • Visuomeninė organizacija „Ezeru Zeme” (Latvija)
  • Gamtos apsaugos agentūra (Latvija)
  • Viesitės savivaldybė (Latvija)

Visas projekto biudžetas: 374 367,80 EUR (įskaitant ERPF bendrafinansavimą 318 212,63 EUR)

Projektą iš dalies finansuoja: 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa www.latlit.eu www.europa.eu

Už šios informacijos turinį atsako Biržų regioninio parko direkcija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.