Puslapio struktūra Puslapio struktūra
Biržų regioninio parko logotipas

Viešųjų teritorijų, turinčių aplinkosauginių problemų, atkūrimas, plėtra ir priežiūra

image.png

Viešųjų teritorijų, turinčių aplinkosauginių problemų, atkūrimas, plėtra ir priežiūra

Biržų regioninio parko direkcija baigia įgyvendinti projektą „Viešųjų teritorijų, turinčių aplinkosauginių problemų, atkūrimas, plėtra ir priežiūra“ (Nr. LLI-408, LandCLEAN), finansuojamą pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis. Projekto trukmė – 30 mėn. Projektas buvo vykdomas nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

Projekto vadovaujantis partneris – Duobelės savivaldybė (Latvija), projekto partneris – Biržų regioninio parko direkcija (Lietuva).

Bendras projekto tikslas yra atkurti viešąsias teritorijas, kuriose yra aplinkosaugos problemų, ir sukurti jose poilsio teritorijas gyventojams.

Projekte buvo numatyti du pagrindiniai komponentai – patirties dalinimasis apie teritorijų, turinčių aplinkosaugos problemų, vystymą ir infrastruktūros gerinimo teritorijose darbai.

Pagal patirties dalinimasis apie teritorijų, turinčių aplinkosaugos problemų, vystymo veiklą Biržų regioninio parko direkcija projekto laikotarpiu įgyvendino šias veiklas:

  • dalyvauta studijų vizite Kotkoje, Suomijoje;
  • dalyvauta konferencijoje „Teritorijų, turinčių aplinkosauginių problemų, atkūrimas ir vystymo perspektyvos viešajame ir privačiame sektoriuje“ Duobelėje (Latvijoje) – nuotoliniu būdu;
  • suorganizuota nuotolinė konferencija „Apleistų teritorijų ir objektų pritaikymas visuomenės poreikiams“.

Pagal infrastruktūros gerinimo teritorijose veiklas, siekiant atkurti viešąsias teritorijas Biržų regioninio parko direkcija projekto laikotarpiu įgyvendino šias veiklas:

  • sutvarkyta teritorija prie Širvėnos ežero, J. Basanavičiaus gatvėje (buvusios šaudyklos teritorija);
  • įrengti infrastruktūros elementai (suoliukai, stendas) sutvarkytoje teritorijoje J. Basanavičiaus gatvėje;
  • atlikti detalūs archeologiniai tyrimai Biržų regioninio parko direkcijos pastato sklype;
  • rekonstruoti pagalbinio ūkio paskirties pastatai, priklausantys Biržų regioninio parko direkcijai.

Biržų regioninio parko direkcija, įgyvendindama projekto „Viešųjų teritorijų, turinčių aplinkosauginių problemų, atkūrimas, plėtra ir priežiūra“ (Nr. LLI-408, LandCLEAN), veiklas, siekia užtikrinti Biržų regioninio parko tikslų įgyvendinimą.

Informacija apie projektą:

Programa – 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.

Projektas – LLI-408 „Viešųjų teritorijų, turinčių aplinkosauginių problemų, atkūrimas, plėtra ir priežiūra“

Akronimas – “LandCLEAN”.

Bendras projekto tikslas yra atkurti viešąsias teritorijas, kuriose yra aplinkosaugos problemų, ir sukurti jose poilsio teritorijas gyventojams.

Projekto trukmė – 01.04.2018. – 30.09.2020.

Vadovaujantis partneris – Duobelės savivaldybė (LV), www.dobele.lv.

Projekto partneris – Biržų regioninio parko direkcija (LT), www.birzuparkas.lt.

Visas projekto biudžetas – 710 036,32 EUR.

ERPF finansavimas – 603 530,87 EUR.

Projektą iš dalies finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa, www.latlit.eu; www.europa.eu.

Už šios informacijos turinį atsako Biržų regioninio parko direkcija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.