Puslapio struktūra Puslapio struktūra
Biržų regioninio parko logotipas

Teikiamų paslaugų sąrašas

 1. Pažintinio turizmo paslaugos:
  • Pažintinės kelionės (ekskursijos) paslauga
  • Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar pravedimas
  • Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas
 2. Edukacijos paslaugos:
  • Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas
  • Filmų apie saugomas teritorijas gamtosauginio švietimo temomis rodymas
 3. Kitos paslaugos:
  • Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais
  • Naudojimasis direkcijos sukurta infrastruktūra
  • Gamtotvarkos ar kitų priemonių įgyvendinimas saugomose teritorijose ratiniu traktoriumi ir kita technika pasirašius apsaugos sutartį, susijusią su atvirų buveinių, rūšių išsaugojimu, geros būklės palaikymu
  • Suvenyrų su saugomos teritorijos, ekspozicijos, muziejaus, kito objekto simbolika platinimas
  • Informacinių, pažintinių leidinių ir/ar knygų platinimas
  • Pažintinių, mokomųjų takų schemų/žemėlapių platinimas/atsisiuntimas
 4. Lankytojo bilietas:
  • vienkartinis lankytojo bilietas (5 dienoms), galiojantis viename valstybiniame parke ir biosferos rezervate (asmeniui)
  • bilietas, galiojantis viename valstybiniame parke (mėnesiui)
  • bilietas, galiojantis visuose valstybiniuose parkuose (mėnesiui)
  • bilietas, galiojantis visuose valstybiniuose parkuose (metams)
  • šeimos lankytojo bilietas, galiojantis visuose valstybiniuose parkuose (metams)

Administracinių paslaugų sąrašas