Puslapio struktūra Puslapio struktūra
Biržų regioninio parko logotipas

Open Landscape - Biologinės įvairovės išsaugojimas LV-LT pasienio regiono atvirose pelkių buveinėse taikant neatidėliotinas ir ilgalaikes tvarkymo priemones (Nr. LLI-306)

Projekto pavadinimas

„Biologinės įvairovės išsaugojimas LV-LT pasienio regiono atvirose pelkių buveinėse taikant neatidėliotinas ir ilgalaikes tvarkymo priemones“

Projekto Nr.

LLI-306

Projekto akronimas

Open Landscape

Fondo pavadinimas

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)

Programos pavadinimas

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Įgyvendinimo laikotarpis

2018/04/03 – 2020/04/02

Projekto partneriai

Vadovaujantis partneris:

Sartų ir Gražutės regioninio parko direkcija (Lietuva)

Projekto partneriai:

Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas (Lietuva)

Biržų regioninio parko direkcija (Lietuva)

Visuomenine organizacija „Ezeru Zeme” (Latvija)

Gamtos apsaugos agentūra (Latvija)

Viesitės savivaldybė (Latvija)

Projekto tikslas

Projektas skirtas saugomose teritorijose esančių pelkių buveinių apsaugai ir tvarkymui. Pelkių buveinės yra vienos iš vertingiausių ekosistemų, kurioms kyla daugiausiai grėsmių dėl hidrologinio režimo pokyčių, nutrūkusio ūkinio naudojimo ir klimato kaitos sukelto apaugimo sumedėjusiais augalais. Pelkių buveinių ir jose esančių gamtinių vertybių mažėjimas vyksta ne tik Baltijos jūros regione, bet ir visoje Rytų bei Vidurio Europoje.

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti gamtos išteklių tvarkymo ir biologinės įvairovės apsaugos efektyvumą ir veiksmų integraciją Latvijos ir Lietuvos pasienio regione, taikant skubias ir ilgalaikį poveikį turinčias atvirų pelkių buveinių tvarkymo priemones.

Rezultatai

Inovatyvūs projekto sprendiniai apima bendrų pelkių buveinių tvarkymo metodų, priemonių ir sistemų paiešką pritaikius buveinių kartografavimo ir vertinimo metodus. Bus parengta vieninga ir integruota pelkių buveinių apsaugos, atkūrimo ir tvarkymo priemonių reikšmingumo vertinimo metodika, kuria galės naudotis tikslinės grupės ir visi suinteresuoti asmenys planuodami bei parinkdami tinkamiausius buveinių tvarkymo metodus ir juos įgyvendindami. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įgytomis žiniomis bus dalijamasi su privačių pelkių plotų savininkais ir suinteresuotomis institucijomis organizuojant tvarkymo demonstracinius renginius. Trys projekto partneriai iš Lietuvos ir trys partneriai iš Latvijos atstovauja skirtingas organizacijas, tarp kurių yra vietos savivaldos ir nacionalinės institucijos, saugomų teritorijų direkcijos ir nevyriausybinės organizacijos.

Projekto biudžetas (EUR)

374 367,80

ERPF finansavimas (EUR)

318 212,63

Biržų regioninio parko direkcijos biudžetas (EUR)

30 008,96

ERPF finansavimas (EUR)

25 507,61

Projektas finansuojamas 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos.

www.latlit.eu

www.europa.eu