Puslapio struktūra Puslapio struktūra
Biržų regioninio parko logotipas

GEOTOUR - „Unikalių geologinių ir geomorfologinių gamtos vertybių naudojimas plėtojant žaliąjį pažintinį turizmą“ (Nr. LLI-483)

image.png

Projekto pavadinimas

„Unikalių geologinių ir geomorfologinių gamtos vertybių naudojimas plėtojant žaliąjį pažintinį turizmą“

Projekto Nr.

LLI-483

Projekto akronimas

GEOTOUR

Fondo pavadinimas

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)

Programos pavadinimas

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Įgyvendinimo laikotarpis

2021/01/01 – 2022/12/31

Projekto partneriai

Vadovaujantis partneris –

Žiemgalos planavimo regionas (Latvija):

Projekto partneriai –

Vecumniekų savivaldybė (Latvija)

Aizkrauklės savivaldybė (Latvija)

Žagarės regioninio parko direkcija (Lietuva)

Biržų regioninio parko direkcija (Lietuva)

Projekto tikslas

Projektu siekiama sukurti tvarų pažintinio turizmo pasiūlymą, padidinti lankytojų srautus regionuose ir sustiprinti žinias apie unikalias gamtos vertybes šiame regione.

Rezultatai

Projekto metu planuojama atrinkti unikalius geologinius ir geomorfologinius objektus projekto partnerių regionuose ir parengti naują tarpvalstybinio turizmo maršrutą. Taip pat bus įrengti daugiafunkciniai pažintiniai veloparkai Aizkrauklėje, informaciniai stendai ir pažintinės ekspozicijos šalia geologinių ir geomorfologinių objektų Biržų regioniniame parke, Skaistkalnės ir Aizkrauklės muziejai. Naujo maršruto viešinimui bus parengti trys vaizdo įrašai, reklamuojantys regioninį geoturizmą, taip pat vyks keletas tokių viešinimo renginių, kaip pavyzdžiui, žygiai Vecumnieki, konferencija apie geologinius objektus Žagarėje ir seminaras apie karstinius procesus Biržuose. Vietiniai turizmo sektoriaus profesionalai ir suinteresuotieji asmenys turės galimybę tobulinti savo įgūdžius pažintinio vizito į vieną iš šalių - Austrijos, Čekijos Respublikos ar Slovakijos, metu ir gidų bei turizmo sektoriaus mokymuose.

Tarpvalstybinė nauda

Sutvarkytos aplinkosauginės teritorijos, pagerinta infrastruktūra ir teikiamų paslaugų kokybė;

Visuomenės sąmoningumo ir gamtos paveldo vertybių supratimo skatinimas;

Padidintas pasienio regionų patrauklumas vietos ir užsienio turistams;

Pagerintos turizmo profesionalų žinios ir įgūdžiai.

Projekto biudžetas (EUR)

649 972,15

ERPF finansavimas (EUR)

552 476,31

Biržų regioninio parko direkcijos biudžetas (EUR)

87 105,00

ERPF finansavimas (EUR)

74 039,25

Projektas finansuojamas 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos.

www.latlit.eu

www.europa.eu

https://www.facebook.com/BirzuRegioninisParkas

Už šios informacijos turinį atsako Biržų regioninio parko direkcija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Informacinis plakatas