Puslapio struktūra Puslapio struktūra
Biržų regioninio parko logotipas

UniGreen - Gamtinio turizmo pritaikymas visiems (Nr. LLI-010)

Projekto pavadinimas – „Gamtinio turizmo pritaikymas visiems“. Akronimas – „UniGreen“. Projekto Nr. LLI-010

Projekto tikslas: Sudaryti sąlygas gamtinio turizmo plėtrai pasienio regionuose Latvijoje ir Lietuvoje, gerinant infrastruktūrą ir turizmo produktus, bei pritaikant juos žmonėms su negalia.

Bendra projekto vertė: 1 176 867,14 EUR

ERPF lėšos: 1 000 337,07 EUR

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 01.05.2017.-30.10.2019.

Projekto partneriai:

„UniGreen“ projekto rezultatų bus siekiama:

 1. kuriant naujus ir gerinant jau esančius gamtinio turizmo produktus bei didinant jų žinomumą ir prieinamumą visoms keliautojų grupėms;
 2. atitinkamomis rinkodarinėmis priemonėmis reklamuojant projekto teritoriją, kaip vieną vietą įvairiapusiam gamtos pajautimui (vadovai, žemėlapiai, tinklalapiai);
 3. panaudojant investicijas gamtos objektų valdymui. Lėšos skiriamos infrastruktūrai įrengti (3 apžvalgos bokštams (platformoms), 7 pontoniniams tiltams, 19 informacinių stendų, 1 automobilių stovėjimo aikštelei ir 3 poilsio vietoms, 6 pėsčiųjų takams su rekreaciniais ir edukaciniais elementais). Ši infrastruktūra bus įrengta 10-yje gamtinių teritorijų. 5 iš jų – priskiriamos NATURA 2000 teritorijoms, 2 – šalia jų;
 4. kuriant produktus (unikalus metodas: informacija Brailio raštu, įgarsinimo sprendimai, infrastruktūros pagerinimas), pritaikytus žmonėms su negalia;
 5. remiant vietos verslą ir vystant kokybišką gyvenamąją ir darbo aplinką skirtingoms socialinėms grupėms, įskaitant neįgaliuosius.

Daugiau informacijos:

Daugiau informacijos apie 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą: www.latlit.eu

http://www.europa.eu/

Projektą iš dalies finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.

Projekto aprašymas parengtas Europos Sąjungos lėšomis. Už aprašymo turinį atsako Biržų regioninio parko direkcija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Biržų regioninio parko direkcijos veiklos projekte „Gamtinio turizmo pritaikymas visiems“ Nr. LLI-010, akronimas – UniGreen:

1 periodas (2017/05/01 – 2017/10/30)

 • Dalyvauta projekto Kick-off susitikime 2017 m. birželio 6 d. Kretingoje, Lietuvoje
 • Nupirktos projekto audito paslaugos
 • Dalyvauta studijų vizite Suomijoje 2017 m. rugpjūčio 21-25 d.
 • Dalyvauta Konferencijoje „Prieinamas gamtinis turizmas“ 2017 m. spalio 19-20 d. Plateliuose, Lietuvoje
 • Nupirkta medžiagų, reikalingų pažintinio tako įrengimui.

2 periodas (2017/11/01 – 2018/04/30)

 • Nupirkta medžiagų, reikalingų pažintinio tako įrengimui. Pradėtas tako įrengimas.
 • Dalyvauta projekto UniGreen susitikime 2017 m. lapkričio 8-9 d. Usmoje, Latvijoje.
 • Dalyvauta 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektų komunikacijos seminare 2017 m. lapkričio 14 d. Vilniuje, Lietuvoje.
 • Dalyvauta seminare „Turizmas prieinamas visiems: iššūkiai ir galimybės“ 2017 m. lapkričio 30 d. Birštone, Lietuvoje.
 • Dalyvauta projekto Visits4u baigiamojoje konferencijoje „Turizmas prieinamas visiems“ 2017 m. gruodžio 7 d. Rygoje, Latvijoje.

3 periodas (2018/05/01 – 2018/10/30)

 • Nupirkta medžiagų, reikalingų pažintinio tako įrengimui. Tęsiamas tako įrengimas
 • Dalyvauta Gidų rengimo kursuose, 2018 m. gegužė-birželis Plateliuose, Lietuvoje
 • Dalyvauta patirties mainų vizite Kuržemėje 2018 m. gegužės 10-11 d. Kuržemės regione, Latvijoje
 • Dalyvauta projekto UniGreen susitikime 2018 m. gegužės 17-18 d. Ignalinos r., Lietuvoje.
 • Dalyvauta praktiniame seminare „Bendravimo su neįgaliaisiais ypatumai teikiant turizmo paslaugas“ 2018 m. spalio 22 d. Plateliuose, Lietuvoje
 • Suorganizuotas projekto UniGreen susitikimas 2018 m. spalio 25-26 d. Biržuose, Lietuvoje.

4 periodas (2018/11/01 – 2019/04/30)

 • Įrengti pontoniniai tiltai (3 vnt.) Kirkilų karstiniuose ežerėliuose
 • Nupirkta medžiagų, reikalingų pažintinio tako įrengimui. Tęsiamas tako įrengimas
 • Įrengti „Kūrybiškumo“ stendai (3 vnt.) Kirkilų apžvalgos bokšte.
 • Įrengta apsaugos kamera prie Kirkilų karstinių ežerėlių.
 • Dalyvauta projekto UniGreen susitikime 2019 m. balandžio 11-12 d. Plateliuose, Lietuvoje.

Audio medžiaga

Parsisiųsti LT

Parsisiųsti EN

Parsisiųsti LV

Arba skanuokite QR kodus: